..foto: Dick Sanderman

 
Onze Lieve Vrouwebasiliek Zwolle  
 

 

..© GAMK '23


Organisten

De organisten sinds 1878.

Johan Silvester Ponten (1855-1928) w

Werd geboren op 27 april 1855 te Zyfflich (Dld.). Zijn vader was daar organist en koster. Van hem genoot hij zijn eerste orgelopleiding. Daarna studeerde hij nog te Brussel.
In 1878 had hij de keus uit twee aanbiedingen: een in Keulen (waar hij later moest afvallen omdat hij nog ongetrouwd was) en in Zwolle. In oktober 1878 reisde hij naar Zwolle, om daar het ambt van organist- directeur in de O.L.V.kerk op zich te nemen. Hij trouwde later met Marie Andriessen, uit het later bekend geworden geslacht van musici en kunstenaars. In 1919 werd hij ernstig ziek en moest het directeursschap opzeggen, na meer dan 40 jaar dienstverband.

Eduard Ponten (1891-1970)
was de derde uit het gezin J.S.Ponten en Marie Andriessen. Zijn orgelopleiding genoot hij van zijn vader. Daarna verhuisde hij naar derde uit het gezin die aanvankelijk in Amsterdam werkte bij de fa. Bander en verbonden was aan de O.L.V. van Lourdes kerk aldaar, volgde toch uiteindelijk zijn vader op nadat die ernstig ziek was geworden. Hij werkte in de O.L.V. kerk tot 1963. Bij zijn afscheid hief hij tevens het jongenskoor op uit onvrede met de benoeming van zijn opvolger Herman Hemels. Zoon Hans Ponten had zijn vader vaak begeleid aan het orgel. Hij vertrok echter naar Almelo aan de St.Georgiuskerk.

De tijdgeest van het Caecilianisme beïnvloedde de muziekkeuze uit de 19e eeuw en begin 20e eeuw. Een herleving van het gregoriaans en het Latijnse motet in Palestrinastijl deden hun intrede in de kerkmuziek van de O.L.V. kerk. In 1896 werd onder advies van J.S.Ponten een nieuw binnenwerk in de bestaande orgelkas geplaatst. Een romantisch orgel van de orgelbouwer Maarschalkerweerd in de pneumatische tractuur werd op 15 augustus 1896 in gebruik genomen met een feestelijke viering en concert gegeven door Jos A. Verheijen, organist van het orgel in het Amsterdamse Concertgebouw. "s Middags werd een concert gegeven in de manegezaal van Odeon door het kerkkoor, begeleid door het Concertgebouworkest. Dat was toen net opgericht.

Vele Zwollenaren kan men nog tegenkomen die ooit op het jongenskoor van Ponten hebben gezeten. Zij kunnen vaak leuke anekdotes daarover vertellen. cteur-organist functie tot 1963. Hij overleed op 14 oktober 1970.

Herman Hemels

In 1963 koos het kerkbestuur voor de uit Liederholthuis woonachtige Herman Hemels. Hij was niet opgeleid aan een conservatorium. In 1977 werd hij ernstig ziek. Hij was toen al 84 jaar. Op advies van zijn familie zocht het kerkbestuur naar een opvolger. Dit werd de 20-jarige Gerard Keilholtz uit Raalte

Gerard Keilholtz ( 1957) Dirigent-organist sinds 1977. zie: organiststudeerde aan het Zwols Conservatorium bij Harm Jansen, orgel en bijn Jos Leussink koordirectie. Bij Nico Waasdorp en Gijs

De Organisten

jsponten

 

 

 

 

 

 

 

Johan Silvester Ponten

eduard

Eduard Ponten