..foto: Dick Sanderman

 
Onze Lieve Vrouwebasiliek Zwolle  
 

 

..© GAMK '23


Het koororgel

Het koororgel werd in 1986 gebouwd door de firma Kaat en Tijhuis uit Kampen.

Begin 1986 werd besloten dit instrument te bouwen, omdat de wens bestond dat het kerkkoor naast het altaar, in het liturgisch centrum, plaatsnam. In oktober van dat jaar werd het in gebruik genomen. Bernard Bartelink was de adviseur.
In oktober 2007 is het orgel gewijzigd. De Doublette 2' is vervangen door Woudfluit 2'.
De quint 1 1/3' werd gewijzigd in een Nasard 2 2/3' met een bas/diskant scheiding. De Sifflet 1' is door opschuiving veranderd in Terts 1 3/5' discant.
Het orgel is gestemd in een Neidhardt I stemming. De benaming Subbas is veranderd in Bourdon.
Door middel van een voettrede kunnen meerdere registers tegelijk in - en uitgeschakeld worden, zodat de organist snel van koorzang naar volkszangbegeleiding kan omschakelen. Het orgel staat op een verrijdbaar plateau. Boven de speeltafel is een plaatje aangebracht met opschrift: Met dank aan de Familie Brandhoff-Beddink. Het instrument staat in het zuidertransept.

De Firma Kaat en Tijhuis begon in 1979 toen Marinus Elize Kaat en Levinus Gerardus Tijhuis de zaak van Fonteyn en Gaal overnamen. Zij vestigden zich in Kampen. Beiden hadden vroeger in dat bedrijf gewerkt. In tegenstelling tot Fonteyn en Gaal gingen Kaat en Tijhuis uit van ambachtelijk vervaardigde mechanische orgels die zich qua klankkleur richtten op de Zuidduitse Silbermannorgels.
Inmiddels groeide de werklijst gestaag met interessante opdrachten zoals een orgel voor een concertzaal in Athene (Gr.)
In 2008 verplaatste Kaat & Tijhuis het Ademaorgel van de St. Michaelkerk aan de Willebrandlaan naar de basiliek van de H.Kruisverheffing te Raalte. Daar heeft het een uitstekende plaats teruggevonden in een neogotische ruimte, waar het ook voor gebouwd was.

In 2013 maakte Menno Kaat met het bedrijf, in afgelankte vorm, een doorstart na een failissement.

dispositie: man: C - f ''' ; Ped: C - f'

Bourdon 8', Fluit 4', Prestant 4', Quint 2 2/3' (bas en discant), woudfluit 2' en terts 1 3/5'(disc.).
Pedaal: Bourdon 16' voethevel voor stemmen af/ bij.

Neidhart I stemming a= 440 Hz.

Mechanische tractuur. Bouwjaar 1986, gewijzigd 2007.


Koororgel